Young Gamers

Young Gamers (YG) är en förening för dig som gillar gaming och är upp till 30 år. Vi träffas online och i esportlabb på Högskolan i Halmstad. YG välkomnar alla, även dig som är i behov av en mer anpassad miljö.

YG är en förening som ska ta tillvara Projekt e-sport erfarenheter och kunskap. Projekt e-sport är ett treårigt Arvsfondprojekt som drivs av RBU Halland, med syfte att tillgängliggöra e-spelandet för barn och unga med funktionsnedsättning.

YG vill bedriva verksamhet inom e-spel- och e-sportvärlden och sprida kunskap till både unga och vuxna som är intresserade av ämnet.

YG är medlemmar i Sverok. Det är via denna du registrerar ditt medlemskap, som är kostnadsfritt.

I medlemskapet får du: