Kontakt

Kontaktuppgifter RBU Hallands kansli:

Postadress
Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad

E-post (övervakas endast sporadiskt): info@rbuhalland.se

RBU Hallands styrelse

Carl Lagerblad
Ordförande
Daniel Ayre
Vice ordförande
Ida Andersson
Sekreterare
Hans-Gunnar Enggaard
Kassör
Hilda Johannesson
Suppleant, vice sekreterare
Maja Ödmann
Styrelsesuppleant
Vakant
Valberedning
Fredrik Engberg och Åsa Engberg
Revisor/Revisorssuppleant