Organisation

I RBU samlas barn och unga med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon, och alla andra som vill stötta det vi gör. RBU Halland är en demokratiskt styrd organisation med årsmötet som högsta beslutande organ.

Här hittar du RBU Hallands stadgar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll: