Årsmöte 2023

RBU Hallands medlemmar hälsas varmt välkomna till RBU Hallands årsmöte onsdag den 1 mars 2023.
Text i rött nedan är sådana länkar som löpande kommer att fyllas med information inför årsmötet.

När: Onsdag den 1 mars 2023
Tid: 19 – ca 20
Var: Husknuten (lokal Storstugan), Nässjögatan 10, Halmstad
Kostnad: Gratis

Anmälan:
Senast den 22 februari till:info@rbuhalland.se
I anmälan uppger du:

 • Namn på samtliga medlemmar som anmäls
 • Antal medföljande assistenter
 • E-post till ansvarig anmälare
 • Mobilnummer
 • Ev. födoämnesallergi hos deltagarna

Övrig information:

 • Kallelse till årsmötet skickas via mejl, eller med
  vanligt post till de medlemmar som begärt detta
  senast tre veckor före årsmötesdatum, enligt
  gällande stadgar.
  Klicka här för att se kallelsen
  Klicka här för att läsa stadgarna.
 • Ev. motioner lämnas senast den 10/2 till:
  RBU Hallands kansli: info@rbuhalland.se eller via post till:
  RBU Halland
  Sperlingsgatan 5
  302 48 Halmstad
 • Ev. nomineringar till styrelseuppdrag ska vara valberedningen
  tillhanda senast den 31/1 på: valberedningen@rbuhalland.se
  eller via post till RBU Hallands kansli (se ovan).
  Märk kuvertet ”Valberedningen”.
  Följ denna länk, för att se vilka nomineringar som är möjliga att göra,
  vilka ledamöter som innehar uppdragen i nuläget och vilka av dessa
  som står till förfogande för ev. omval.
 • Årsmöteshandlingar finns tillgängliga här senast den 14/2.
  Undertecknad verksamhetsberättelse och ekonomiskt årsbokslut
  finns på RBU Hallands kansli och kan beställas om så önskas.
  Mejla till: info@rbuhalland.se
  Önskas årsmöteshandlingarna hemskickade begär detta vid anmälan.
 • Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på RBU Hallands hemsida
  senast den 1/4 och fram till den 30/6.

Årsmöteshandlingar:

 • 4. Dagordning
 • 5. Val av årsmötesfunktionärer
 • 6. Verksamhetsberättelse 2022
 • 7. Ekonomiskt årsbokslut 2022
 • 8. Revisionsberättelse 2022
 • 9. Balans- och resultaträkning 2022
 • 14. Valberedningens förslag till ersättningar
 • 15. Medlemsavgift 2024
 • 16. Budget 2023
 • 16. Verksamhetsplan 2023
 • 18 – 22. Valberedningens förslag
 • 25. Val av valberedning

Här hittar du protokollet från RBU Hallands årsmöte 230301.
Protokollet är tillgängligt från senast den 174 och fram till den 30/6.