Riktlinjer aktiviteter

Vid RBU Halland aktiviteter gäller följande, om inget annat uppges i inbjudan:

  • Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Gäller även avgiftsfria aktiviteter, som debiteras med 50 kr/medlem vid uteblivet deltagande. Gäller dock ej vid sjukdom, som meddelas före avgiftsfri aktivitets start.
  • Om inget annat uppges, gäller att betalning för avgiftsbelagda aktiviteter ska vara RBU Halland tillhanda senast sista anmälningsdag. Sen betalning leder till att anmälan stryks och platsen går vidare till någon annan. Inbetald deltagaravgift återbetalas ej.
  • Ovan gäller även medföljande assistenter, om inget annat anges i inbjudan.
  • När ni anmäler er får ni uppgifter om hur ni betalar in deltagaravgiften och vad ni ska märka inbetalningen med.
  • Vid många av RBU Hallands aktiviteter förekommer fotografering och filmning. Foto och film kommer att användas på hemsida, sociala medier, i tryckt format och dylikt. Vill du inte vara med på foto/film, meddela oss på: info@rbuhalland.se

Förtursanmälan
En del aktiviteter är extra populära. Här använder vi oss av principen förtursanmälan. Det innebär att medlemsfamiljer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning, i det åldersspann som uppges i inbjudan, har förtur att anmäla sig. Dvs är välkomna att anmäla sig före övriga medlemmar under en viss period. Sista anmälningsdag gäller fortsatt för alla.