×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROm oss

Du och din familj hälsas hjärtligt välkommen till RBU Halland.

RBU Halland 60 års fest 26-8-17 Pedagogisk tjänstehund från habiliteringen hälsar på festdeltagare

RBU Halland 60 års fest 26-8-17

Som medlem i RBU Halland får du information om föreningens verksamhet och aktuella aktiviteter.
Vi samlar föräldrar, barn och ungdomar till en gemensam förening, vilket ger alldeles speciella förutsättningar och möjligheter.

Även du som inte har en funktionsnedsättning, är välkommen som medlem. Kanske du är anhörig eller vän – då-kan ett medlemskap i RBU Halland vara ett sätt att stötta. Och du som arbetar med barn och ungdomar inom vård- och omsorg får stort utbyte av RBU.

Som medlem i RBU Halland så får du bland annat:

  • Gemenskap med andra och tillgång till din RBU-förenings alla aktiviteter
  • Möjlighet att tillsammans med andra bilda opinion och påverka politiska beslut
  • Medlemstidningen Rörelse med nyheter och reportage
  • Kostnadsfri sakjuridisk rådgivning
  • Rabatt på RBU:s kurser och läger, konferenser, seminarier och material. Läs mer i vårt kalendarium.
  • Rabatt på boende på Scandichotell i Norden
  • Möjlighet att teckna Unik försäkring

Ibland hjälper det att prata

Ja, det gör det faktiskt. Vi som är föräldrar till barn med funktionshinder behöver varandra. Vi mår bra av att träffas och prata om hur vi har det med våra barn och ungdomar, om hur det är nu och om framtiden.

Vi kan backa upp varandra på många sätt – även rent praktiskt. Det kan gälla skolgång, habilitering, avlösning, färdtjänst, tips om hjälpmedel … ja, det finns mycket att byta erfarenheter om.

I vår förening finns rådgivare och kontaktombud som du gärna kan tala med. Genom dessa kan du få stöd i angelägenheter som rör det speciella funktionshindret.

Vårt mål

RBU i Halland har som målsättning att:
* Diskutera och ta del av varandras erfarenheter
* Hjälpa och stödja varandra, för att ge våra barn bästa möjligheter under uppväxtåren.
* Sprida information
* Påverka samhällsutvecklingen.
* Verka för att forskning bedrivs för att lindra, redan uppkomna funktionshinder, genom bättre behandlingsmetoder.

 

 

Ett samhälle för alla

Barn med funktionshinder och deras familjer behöver stöd på många sätt. Samhället skall stå för den fackmässiga hjälpen. Men vi föräldrar vet att de funktionshindrade själva har värdefulla kunskaper och erfarenheter som bara de kan förmedla vidare till andra i samma situation.

RBU Halland strävar genom sin verksamhet mot målet “Ett samhälle för alla”. Det innebär ett samhälle där var och en ges möjlighet till ett fullvärdigt liv, allt efter sina förutsättningar. Ju fler vi är desto större blir våra möjligheter att nå dessa mål.