Knatte e-spel

 

För att delta behöver du:

Uppge:

 • Barnets namn + personnummer
 • Förälders namn + personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilken RBU-förening du tillhör

Information:

 • Ålder: 0 – 5 år
 • Datum: 12/7, 19/7 och 9/8
 • Tid: Kl. 15 – 16
 • Plats: Online
 • Deltagande i knatte-e-spelet är gratis.
 • Förutom e-spel för de minsta, blir det saga med TAKK och sånger med rörelse.

 

Vid frågor kontakta:

E-post: onlinespel@rbuhalland.se eller Tel. 070-291 29 09

Projekt e-sport – RBU Halland finns på Facebook och Instagram.

 

Speligt välkomna!

 

Knatte e-spel sommaren 2020 Inbjudan

Knatte e-spel sommaren 2020 Inbjudan