23 oktober

Bussutflykt Halloween på Liseberg

Vi planerar en bussutflykten till Halloween på Liseberg. I utflykten ingår bussresa, inträde, åkpass och matbiljett.  Du hänger väl på?!!!

Vid årets bussutflykt kommer antalet platser begränsas om så krävs, så att vi kan säkerställa att vi kan hålla avstånd. Sista anmälningsdag är 19 september. Familjer till barn och ungdomar har möjlighet till förtursanmälan.

När: Lördag den 23 oktober
Var: Liseberg, Göteborg
Avgångsorter: Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka

Vad kostar det?
Alt. 1 (medlemmar 0 – 29 år): 250 kr för bussresa, inträde, åkpass och matbiljett ca 80 kr
Alt. 2 (medlemmar 30 år och uppåt): 350 kr för bussresa, inträde, åkpass och matbiljett ca 80 kr
Alt. 3 (medlemmar/medföljande assistenter med ledsagarinträde/-åkpass): 150 kr för bussresa, ledsagarinträde, ledsagaråkpass, matbiljett ca 80 kr

Anmälan
För familjer med barn och ungdomar 0 – 29 år gäller förtursanmälan senast 31 augusti.
Därefter bjuds alla medlemmar in att anmäla sig, dock senast den 19 september.
Anmälan till:
info@rbuhalland.se
Uppge vid anmälan:

  • Namn på samtliga anmälda
  • Vilket alternativ respektive anmäld önskar
  • Påstigningsort
  • Ev. hjälpmedel som ska placeras i bussens bagageutrymme
  • Rullstol som ska placeras inne i bussen
    Efter sista anmälningsdag kommer ni att faktureras för deltagaravgiften, såvida inte resan blir inställd. Anmälan är dock bindande efter sista anmälningsdag, under förutsättning att resan går att genomföra.

Information om ledsagarpass
Innebär att en person som fyllt 18 år får åka med i karusellerna tillsammans med personen med funktionsnedsättning. Man har också möjlighet att tillsammans med familjen gå före i kön. Legitimation krävs! Dock kan inte ledsagaren åka på egen hand. Endast en av assistenterna kan få ledsagaråkpass. Assistent nummer två bokar alt. 3 och betalar 150 kr för inträde och matbiljett.