×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERAktivitetsanmälan så funkar det

Vid RBU Hallands aktiviteter gäller följande!

 

  • Aktivitetsanmälningar

 

Görs till föreningens kansli, om inget annat anges.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@rbuhalland.se eller tel. 070-291 29 09, ibland telefonsvarare.

Håll koll på Facebook, hemsida och mejl för eventuella ändringar och nya utskick.

 

  • Vid anmälan

 

Uppge namn på deltagarna, vilken aktivitet det gäller, samt om du har någon födoämnesallergi eller  behov av specialkost, vid de tillfälle det bjuds på mat eller fika.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Gäller även avgiftsfria aktiviteter, som debiteras med 50 kr/medlem vid uteblivet deltagande.

Gäller dock ej vid sjukdom, som meddelas före aktivitetens start.

 

  • Förtursanmälan

 

En del aktiviteter är extra populära. Här använder vi oss av principen förtursanmälan.

Det innebär att medlemsfamiljer med barn/ungdomar i åldern 0 – 29 år med funktionsnedsättning har förtur att anmäla sig.

Dvs är välkomna att anmäla sig före övriga medlemmar/icke-medlemmar.

Sista anmälningsdag gäller fortsatt för alla.

 

  • Betalning

 

Om inget annat anges, gäller att betalning för avgiftsbelagda aktiviteter ska vara kansliet tillhanda senast sista anmälningsdag.

Sen betalning leder till att anmälan stryks och platsen går vidare till någon annan.

Inbetald deltagaravgift återbetalas ej.

Märk inbetalningen med ditt och aktivitetens namn, samt datum för aktiviteten.

Ex. Calle Carlsson, Gokartkörning 191124.

 

  • Medföljande assistenter

 

Ovan gäller även medföljande assistenter, om inget annat anges.

 

 

Varmt välkomna!

 

RBU Hallands styrelse