Lekplats Gröningen

Halmstad kommun planerar att bygga en större lekplats nära det tillgänglighetsanpassade badet Gröningen i Halmstad. RBU Halland påtalar för kommunen att alla barn, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte är i behov av att kunna leka. Föreningen har kunskap om tillgänglighetsanpassning och hjälper gärna till i processen att göra lekplatsen tillgänglig.

RBU Hallands styrelsesuppleant Victoria von Uckermann har skrivit en skrivelse och skickat in till kommunen.