Insändare – Kunglig lekplats

RBU Hallands ordförande skriver i en insändare i Hallands nyheter, om vikten av att tänka på att anpassa den planerade kungliga lekplatsen på Getterön i Varberg, så den blir tillgänglig även för barn med rörelsenedsättning. En lekplats som är en dopgåva från Halland till Hertigen av Halland, prins Julian.