Destination E-sport – Seminarium

Destination E-sport är ett spännande seminarium som belyser e-sportens utveckling, aktuell forskning och hur e-sporten kan nyttjas för att hantera samhällsutmaningar såsom integration, jämställdhet och inkludering.

Projekt e-sports projektledare, Maria Norrman och Agneta Tubérus, berättar om det 3-åriga arvsfondsprojekt som drivs av RBU Halland i samarbete med ABF Halland och Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet är att inkludera personer med funktionsnedsättning i e-spelvärlden.